ΤΟ ΕΡΓΟ ADRIMOB

 logo ADRIMOB

Το Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων εγκαταστάθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας στην πόλη της Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο των πιλοτικών δράσεων του έργου “ADRIMOB” (Sustainable coast MOBility in the ADRIatic area).

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας συμμετέχει ως εταίρος στο διακρατικό έργο με το ακρωνύμιο “ADRIMOB” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας IPA ADRIATIC 2007-2013. Βασική επιδίωξη του έργου αποτελεί η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μέσα από συντονισμένες δράσεις για τη βελτίωση των θαλάσσιων και επίγειων μεταφορών καθώς και την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες του κάθε τόπου εφαρμογής του έργου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του χρήστη – επισκέπτη και την καλύτερη διασύνδεση των περιοχών μεταξύ τους.

Στο έργο ADRIMOB συμμετέχουν συνολικά 15 εταίροι, δημόσιοι οργανισμοί, από την Ιταλία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Ελλάδα, Σλοβενία και Αλβανία.

Μία από τις βασικές συνιστώσες του έργου αποτελεί η υλοποίηση πιλοτικών δράσεων σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες περιοχές του έργου με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών μεταφοράς με τρόπο βιώσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πιλοτική εγκατάσταση του Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

Το έργο ADRIMOB χρηματοδοτείται κατά 85% από τα ταμεία της Ε.Ε. και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο ADRIMOB, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου http://www.adrimob-ipa.eu/

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα IPA ADRIATIC, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος

http://www.adriaticipacbc.org/